PL EN
Serwis
Newsletter
Zapisz się do newslettera
Liczba odwiedzin: 42839
Najnowsze aktualności:
Odszkodowania od producentów ciężarówek za zmowę cenową
2017-05-25
Komisja Europejska opublikowała decyzję stwierdzającą zawarcie przez największych europejskich producentów samochodów ciężarowych porozumienia w sprawie ustalania cen średnich i ciężkich samochodów ciężarowych. Ułatwi to proces dochodzenia odszkodowań od producentów tych samochodów przez ich nabywców.  
Ograniczenie odpowiedzialności inwestora
2017-05-24
Dnia 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora ponoszonej wraz z generalnym wykonawcą za zobowiązania wobec podwykonawców robót budowlanych. 
Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową z podatkiem od czynności cywilnoprawnych
2017-05-24
Dnia 15 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. II FPS 1/17), w której stwierdził, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. zmiany umowy spółki polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną powodują powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. 
Sprzedaż udziału w nieruchomości odziedziczonego po zmarłym małżonku nie zawsze z podatkiem
2017-05-24
Dnia 15.05.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. II FPS 2/17), w której stwierdził, że opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zbytej nieruchomości odziedziczonej po współmałżonku zależy od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, a nie nabycia jej w spadku.  
Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym
2017-05-19
W dniu 1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. Z 2017 r., poz. 796).