PL EN
Serwis
Newsletter
Zapisz się do newslettera
Liczba odwiedzin: 2464
Najnowsze aktualności:
Wyjawienie majątku dłużnika możliwe także przed komornikiem
2017-02-20
W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja art. 801 kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311).  
Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania cywilnego
2017-02-17
Dnia 15 lutego 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 187), która wydłużyła okres na złożenie wniosku w przedmiocie wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania cywilnego.  
Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów należności regulowanych w drodze kompensaty
2017-02-16
Od stycznia 2017 r. zaczął obowiązywać art. 15 d ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodu kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.  
Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która wprowadziła szereg uproszczeń w formalnościach budowlanych.
2017-02-09
Nowelizacja zwolniła niektóre z zabudowań z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę 
Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
2017-02-07
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą m.in. następujące skutki: