PL EN
Serwis
Newsletter
Zapisz się do newslettera
Liczba odwiedzin: 6327
Najnowsze aktualności:
Sądy administracyjne dbają o budowanie zaufania podatnika do fiskusa
2016-11-02
Na uwagę zasługują dwa tegoroczne orzeczenia sądów administracyjnych (NSA oraz WSA w Warszawie) w sprawach dotyczących podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Generalny wykonawca nie odliczy VAT od wydatków na wykonanie zastępcze
2016-11-02
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 781/15, generalny wykonawca nie ma prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wykonanie zastępcze. I to zarówno wtedy, gdy wykonuje prace własnym sumptem, jak i w przypadku posłużenia się podwykonawcami zastępczymi. 
Projekt wprowadzający do ustawy o VAT tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających
2016-11-02
Rozszerzenie zakresu towarów i usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności nabywcy (w tym na niektóre usługi budowlane), składanie deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących wyłącznie drogą elektroniczną, częściowa likwidacja rozliczeń kwartalnych, nowe sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku ? to tylko niektóre zmiany, które czekają podatników od 1 stycznia 2017 roku. 
Nowelizacja prawa zamówień publicznych - podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia musi brać udział w realizacji zamówienia.
2016-09-19
Dnia 28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych, którą wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie zamówień publicznych. Jedna ze zmian dotyczy możliwości powoływania się na zdolności innych podmiotów w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
Spór o VAT. Czy komornik jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
2016-08-23
Sąd Najwyższy, uchwałą z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 34/16 orzekł, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.) o stawkę podatku od towarów i usług.